udstykning Aamarksvej_24_1997

 

 

Udstykningen af jord til statshusmandsbrug tog sit udgangspunkt i en lov, der blev vedtaget i 1899. I Øster Skerninge blev der udstykket fem statshusmandsbrug.

Statshusmandsudstykning

Landbrugspolitik i Danmark i perioden 1899 – 1960 kan karakteriseres som  "husmandspolitik ”.  I dette ligger, at man søgte at fremme mindre landbrug ved, at staten støttede oprettelsen af husmandsbrug. De husmandsbrug, som staten ydede lån til oprettelse af , fik betegnelsen ”statshusmandsbrug”. I dag findes der statshusmandsbrug i hovedparten  af alle sogne på Fyn, således også i Øster Skerninge.

Udstykningen af jord til statshusmandsbrug tog sit udgangspunkt i en lov om tilvejebringelse af jordlodder for landarbejder, en lov der blev vedtaget i 1899.

1899 loven gjorde det muligt for landarbejder at låne helt op til 9/10 af ejendoms   værdi, dog højest 3600 kr. Man skulle således kun skaffe 400 kr. som eget indskud.

Read more ...