skolenbillede 1949Skolevæsenet i Øster Skerninge startede med en såkaldt degneskole i 1539. Læs hele historien om sognets skoler her.

Degneskolen

Øster Skerninge Degnehistorie og Skolevæsen.

 I Danmark er degneinstitutionen af gammel dato.

Det var allerede i anvendelse i middelalderen under det katolske præsteskab, hvad man bl.a. kan se deraf, at ifølge kirkeordinansen af 14 juni 1539, skal degnene nyde samme privilegier som i bispernes tid.

Hvad var disse degnes bestilling.

Degn betyder hjælper eller tjener,; de var kirkens, præsters tjenere, skulle lede sangen ved de kirkelige handlinger, gå præsten til hånde ved barnedåb, bryllupper og begravelser, samt undervise ungdommen.

Read more ...