kirke Øster Skerninge Kirke er en smuk hvidkalket kirke, der er opført i Middelalderen. Den gennemgik en omfattende renovering i 2002. 

Historien om den kønne hvidkalkede kirke

Den kønne hvidkalkede kirke ligger i landsbyen Øster Skerninge by. 

Den blev i sin tid indviet til Sct. Morten og fremstår i dag som en gotisk langhusbygning. Den ældste del af kirken er opført af kamp, hvorimod de gotiske tilbygninger inklusiv tårnet er af tegl. Våbenhuset ved kvindedøren har fladt træloft. Langhuset og tårnrummet er udstyret med hvælv.

I 1599 skænkede rådmand Peder Poulszen, Svendborg, kirken en altertavle med "Kristus opstandelse" på. Den findes ikke længere, men er i 1869 blevet erstattet af en nygotisk altertavle med maleriet "Kristus vandrer på Geneserath Sø" af A. Dorph.

Read more ...

En Gotisk Landbygning

Artikel fra Bogen Øster Skerninge sogns historie 

 Øster Skerninge kirke blev bygget i middelalderen. Kirken er viet Skt. Morten (den hellige Martin, Biskop af Tours død i 400, hvis mindedag var nutidens Mortensdag den 11. november), og den tilhørte frem til 1916 Baroniet Lehn på Hvidkilde. 

Kirken, en gotisk langhusbygning med tårn i vest, består af skib og kor ud i ét. Den ældste del af kirken opførtes af rå kampesten forneden, men i 1866-74 blev den pudset over med et tykt lag cement overalt. Ved samme lejlighed blev tårnet bygget om, ligesom også hvælvet i våbenhuset er fra denne ombygning (hvælvene i langhus og kor er fra 1400-tallet).

Read more ...