Ballen havneforening

Ballen Havneforening.  Skrevet af Hans Vestergård Madsen. 2014

I 1973 fik en initiativrig Ballevit, Erland Hansen, ideen til at opføre en lystbådehavn øst for Syltemae åens udløb i Ballen. Som vi alle ved er det ikke bare lige så nemt at få tilladelse til den slags ting. Men efter adskillige genvordigheder med forskellige myndigheder opnåedes tilladelser til opførelsen. Havnen stod færdig i 1976.

På grund af en procedurefejl med tilladelserne til opførelsen pålagde daværende Minister for Offentlige Arbejder, Erland Hansen at overdrage havnen til andelsejerne. På denne baggrund blev Ballen Havneforening grundlagt.

Da havnen blev overdraget til Havneforeningen var ca. 85 pladser af forskellige størrelser klar til ibrugtagning.

Igennem årerne derefter voksede ventelisten med bådejere, som ønskede at få en plads i havnen. Derfor besluttede daværende bestyrelse i 2002 at undersøge muligheder for en udvidelse af havnen mod øst. Man afholdt derfor en ekstraordinær generalforsamling, hvor det med stort flertal blev vedtaget at gå i gang med de utallige ansøgninger til myndighederne.

Read more ...

Ballen havn

Ballen havnBallen er sognets kystby og ”ansigt” ud til det sydfynske øhav. For balvitterne, som beboerne kaldes, har havet altid spillet en betydelig rolle, og gennem årerne har fiskeri været en hovedbeskæftigelse for mange af dem. Ved højvande kunne selv større dampere i fordums tid bruge Ballen Havn som anløbssted, og i starten af 1900-tallet blev der sejlet fast parketfart mellem Ballen og Svendborg. I dag er der stadig lidt lystfiskeri fra Ballen Havn, men ellers er det lystbådehavnen og lystsejlerne, der dominerer havnefronten og skaber en livlig aktivitet i sommermånederne.

Oprindelig foregik fiskeriet fra kysten, og fiskernes både blev enten trukket op på land eller lå for svaj tøjret til pæle i vandet. Det var mest bundgarnsfiskeri, der fandt sted, og ål, sild og enkelte andre fiskearter udgjorde de hyppigste fangster. Frem til 1930`erne var der balvitter, som levede af deres fiskeri, men omkring 1940 måtte også de 3 sidste erhvervsfiskere i Ballen (ålefiskeri med bundgarn) give op og derefter nøjes med lidt fiskeri til eget forbrug.

Read more ...