Er du medlem af en forening, som du ønsker præsenteret på Oesterskerninge.dk, venligst kontakt os. 

Ballen Bådelaug

Af  Harry Jensen.

Ballen Bådelaug er en forholdsvis ny sammenslutning af bådejere med bådeplads i Syltemae åens munding, men fra omkring 1910 har der været  jollehavn i åen.
Å udløbet ved ballen 1950

Indtil 1947 brugte man åen som den var fra naturens side, og det var temmelig omskifteligt, til tider var der slet intet udløb, idet der efter perioder med pålandsvind, kunne dannes en dæmning af tang og sand, så åen dannede en lavvandet sø, hvorfra vandet sivede ud i stranden over en 20- 30 m. bred strækning og i øvrigt var åmundingens plads skiftende efter vindforholdene. Strømmen i åen på strækningen fra vejbroen til stranden blev ved at føre åen mere og mere mod øst, fordi åen danner en kurve og strømmen blev ved at slide på østsiden.

Read more ...